speelschare+kring_april_2014De Opendeuravond van het college op vrijdag 9 mei 2014 bracht voor de Speelschare dadelijk slagkracht bij de start van het derde trimester. De Speelkring stelde haar werking voor van 18 tot 19 uur. Daarna hield de Speelschare een open repetitie van een vol uur in het repetitielokaal. Het opnemen van de repetitieruimte in de verkennende rondgang voor ouders en kandidaat-leerlingen biedt zo de kans om de Speelschare aan het werk te zien en te horen. En voor het orkest levert het meteen een stevige repetitiebeurt op! Zowel het drankje als het pakje friet als afronding werden door alle musici dankbaar aanvaard.

Het stevig ingestudeerd repertoire tijdens de talrijke repetities zal straks ruime mogelijkheden bieden om het aankomend jubileum van 35 jaar Speelschare stevig in te vullen. Wij kozen ervoor om de feestactiviteiten te verkavelen over het hele schooljaar 2014-15. De krijtlijnen van de feestkalender zijn inmiddels vastgelegd. Tijden het oktobernummer 2014 van Contact geven we een gedetailleerd overzicht van alle geplande activiteiten. Noteer alvast zaterdag 25 oktober 2014 in jullie agenda. Dan brengen Speelkring en Speelschare de 11de editie van Musica Festiva in cc Kruispunt. Ook tijdens dit zconcert willen wij de focus op de jubileumviering plaatsen.

Voorts zullen in september 2014 niet minder dan 13 jonge muzikanten van de Speelkring de overstap maken naar de Speelschare. Ongetwijfeld geeft dit stimuli aan de hele werking en nodigt ook uit om verder veel aandacht aan de Speelkring te besteden.

Een pluspunt van het voorbije werkjaar is beslist ook de talrijke aanwezigheden tijdens de repetities. Een behoorlijk aantal musici missen amper 1 of 2 repetities. Enkelen volgden zelfs alle repetities van het hele werkjaar. Proficiat!

En naar traditie ronden we het werkjaar af met de concertreis, dit keer de 30ste editie. Het programma van deze reis naar Umbrië is intussen ingeblikt en wisselt cultuur af met natuur, in een combinatie van sport, spel en muziek. Eind juni en begin juli bereiden we ons dan met alle deelnemers voor op de 3 concerten die we aan het meer van Trasimeno zullen spelen.

De terugblik op een stevig werkjaar én de perspectieven voor een vitaal jubileumjaar geven vitamines aan elk lid van Speelkring en Speelschare, en evenzeer aan de ouders. Viva la Musica!