Speelkring

De Speelkring is bedoeld voor kinderen van het 5de en 6de leerjaar. Het zijn  beginnende muzikanten die minstens één jaar instrumentles achter de rug hebben.
Muziekbeleving en het plezier bij het musiceren zijn bij de Speelkring heel belangrijk.
De Speelkring maakt vormt de jongste groep van de Speelschare.

Wij repeteren wekelijks op zondagvoormiddag van 9.15 uur tot 10.30 uur. We repeteren eerst met de Speelkring apart tot 10 uur. Daarna spelen we nog een half uur mee met de Speelschare.

Speelschare

De Speelschare is een orkest van jonge muzikanten dat verbonden is aan het Sint-Aloysiuscollege van Diksmuide. De leden van de Speelschare zijn dan ook hoofdzakelijk leerlingen van deze school. Toch stelt de Speelschare zijn deuren ook open voor andere enthousiaste muzikanten.

De Speelschare werd opgericht in 1980 door Gino Malfait, die nog steeds de algemene leiding heeft. Het bijzonderste motief van bij de oprichting blijft nog altijd geldig: alle jongeren kansen geven om het unieke van het samen musiceren te beleven.

De Speelschare repeteert wekelijks op zondagvoormiddag van 10.00 uur tot 11.30 uur in het repetitielokaal in de Wilgendijk, Diksmuide (gebouw tegenover de hoofdingang van de school).

Op het repertorium staan werken van uiteenlopende aard: bewerkingen van moderne nummers, klassiek geïnspireerde werken, jazz-arrangementen …

De Speelschare kan niet omschreven worden als een echte fanfare of harmonieorkest. Alle muziekinstrumenten kunnen aan bod komen. Zo telt de Speelschare een aantal violisten onder haar leden en ook gitaristen kunnen meetokkelen.

De Speelschare verzorgt uiteraard een aantal gevarieerde optredens en dit zowel binnen als buiten de school. Jaarlijks is er bij het begin van de grote vakantie de concertreis. Zo was de Speelschare reeds te gast in Duitsland, Engeland, Nederland, Oostenrijk, Frankrijk, Denemarken, Tsjechië, Spanje, Finland, Zwitserland, Griekenland, Sicilië, Portugal, Wales, Slovakije, Roemenië en Ierland.

Wat mag je van de Speelschare verwachten?

  • Een gevarieerde jaarwerking gesitueerd binnen het schooljaar. Dit betekent dat we in onze planning de schoolvakanties respecteren;
  • Repetities waarbij we enthousiast studeren aan een gevarieerd repertorium: alle muziekstijlen, wisselend van moeilijkheidsgraad;
  • Repetitie op zondagvoormiddag van 10 uur tot 11.30 uur in ons goed uitgerust lokaal ‘Den Tap’, Wilgendijk 30;
  • Diverse optredens gespreid over het hele werkjaar, met als bekroning de concertreis bij de aanvang van de zomervakantie;
  • Een werking met een jong hart waar muziek en vriendschap sterke troeven zijn, in nauwe samenwerking met het Sint-Aloysiuscollege van Diksmuide.

Wat verwachten wij van jou?

  • Een positieve medewerking in alle opzichten: regelmatig volgen van de repetities en aanwezigheid bij de concerten;
  • Inzet bij de activiteiten die de Speelschare ten behoeve van de werking op het getouw zet.